Projekta kopsavilkums

Svešvalodu (V2) kursi parasti ļoti uzsver gramatiku, taču lielākā daļa gramatikas mācību joprojām aprobežojas ar gramatikas likumu skaidrojumiem un praksi, piemērojot šos noteikumus vienkāršos, bieži mehāniskos vingrinājumos (Jean & Simard, 2011; Tomlinson & Masuhara, 2013 ; Wong & VanPatten, 2003). Šī mācību forma ļauj izglītojamajiem attīstīt zināšanas par gramatikas likumiem, kurus var izmantot, lai izpildītu vienkāršus vingrinājumus un rakstiskus testus (DeKeyer, 1998). Tomēr zināšanas, kas rodas no šādām mācību procedūrām, parasti nav pietiekamas, lai tekoši un spontāni sazinātos ārpus klases, kas ir apmācības pamatmērķis un lielākās daļas izglītojamo patiesais mērķis (piem., DeKeyser, 2007; R. Ellis, 2001). Tādējādi, lai arī izglītojamie var sasniegt dziļāku izpratni par gramatikas likumiem, viņu spējas tos izmantot tekošā, reāllaika saziņā bieži vien ir ļoti ierobežotas. Šādas spējas visā dokumentā tiks dēvētas par “gramatikas zināšanas spontānai saziņai” un definētas, kā gramatikas zināšanas, kam var piekļūt ātri un kognitīvi viegli, lai tekoši piedalītos reāllaika saziņā.

Pētnieki atzīst gramatisko zināšanu attīstības nozīmi spontānai saziņai (R. Ellis, 2014; Hulstijn, 2007; Loewen & Sato, 2018) un sniedz pedagoģiskus norādījumus (Batstone & Ellis, 2009; DeKeyser, 1998, 2017; Lyster & Sato, 2013 ; Nassaji, 2017). Šie pētnieki ir plaši vienojušies, ka V2 skolotāji var atvieglot gramatisko zināšanu attīstību spontānai saziņai, izmantojot praktiskus uzdevumus, kas iesaista izglītojamos izmantot mērķa gramatiskās struktūras nozīmīgā, savstarpēji interaktīvā komunikācijā (piem., DeKeyser, 2017; R. Ellis, 2014; Lightbown , 2008), t.i., mērķtiecīgas komunikatīvās prakses aktivitātes. Šī projekta mērķis ir iepazīstināt svešvalodu skolotājus ar mērķtiecīgām komunikatīvās prakses aktivitātēm.

Mērķa grupas

1. Valodu skolu direktori (tiešie)

2. V2 skolotāji (tiešie)

3. Pieaugušie V2 izglītojamie CEFR A2 līmeņa un augstāka līmeņa (netiešie)

REZULTĀTI

ROKASGRĀMATA

Rokasgrāmata, kurā iekļauts skolotājiem draudzīgs pārskats par pētījumu gramatisko zināšanu attīstībai spontānai saziņai, kā arī apkopotas darbības un procedūras, kuras klasē var izmantot šāda veida zināšanu attīstīšanai.

CURRICULUM

Rokasgrāmata, kurā iekļauts skolotājiem draudzīgs pārskats par pētījumu gramatisko zināšanu attīstībai spontānai saziņai, kā arī apkopotas darbības un procedūras, kuras klasē var izmantot šāda veida zināšanu attīstīšanai.

ROKASGRĀMATA PAR EFEKTĪVU PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES SESIJU IZSTRĀDI

Šī rokasgrāmata ir profesionālās pilnveides programmas izstrādes blakusrezultāts. Tā kā projekta partneriem bija jāpilnveido savas zināšanas par profesionālās pilnveides materiālu izveidi, viņi nolēma sagatavot šo rokasgrāmatu, lai dalītos ar saviem pētījumu rezultātiem un gūto pieredzi. Rokasgrāmatā ietvertas tādas tēmas kā auditorijas iesaistīšana, labas prakses piemēri un jautras aktivitātes pedagogu profesionālās pilnveides sesijās.

                      Lejupieladet seit

                        Lejupieladet seit

                         Lejupieladet seit

Dalībnieki

Projektā piedalīsies astoņi V2 apmācības nodrošinātāji V2 izglītojamiem (piem., valodu skolas vai universitātes). Tiešie dalībnieki būs šo organizāciju studiju direktori (n = 8) un V2 skolotāji (n = 36), kā arī viņu izglītojamie.

DARBĪBAS

1. Pētījumi par veidiem, kā mācīšana var veicināt gramatisko zināšanu attīstību spontānai saziņai

2. Intelektuālā rezultāta izveidošana 1

3. Intelektuālā rezultāta izveidošana 2

4. Pilotēšana

5. Novērtēšana

6. Uzlabošana

7. Izplatīšana

PAREDZAMĀ IETEKME

1. Paaugstināta izpratne par to, kādas ir gramatiskās zināšanas spontānai saziņai V2 skolotāju vidū.

2. Paaugstinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas par to, kā klasē var veicināt gramatikas zināšanas spontānai saziņai.

3. Uzlabota piekļuve attiecīgajiem mācību materiāliem.

4. Uzlabotas V2 izglītojamo komunikācijas prasmes.