Rezumatul proiectului

În general, cursurile de limbi străine (L2) pun un accent puternic pe gramatică, dar predarea se limitează la explicarea regulilor gramaticale și la punerea în practică a acestor reguli prin exerciții simple, adesea mecanice. (Jean & Simard, 2011; Tomlinson & Masuhara, 2013; Wong & VanPatten, 2003). Această formă de predare le permite cursanților să dezvolte cunoștințe despre regulile gramaticale care pot fi implementate pentru a rezolva exerciții simple și teste scrise (DeKeyer, 1998). Cu toate acestea, cunoștințele rezultate din astfel de proceduri de predare sunt, în general, insuficiente pentru a comunica fluent și spontan în afara clasei, ceea ce constituie obiectivul fundamental al instruirii și scopul real al majorității cursanților (e.g., DeKeyser, 2007; R. Ellis, 2001). Astfel, deși cursanții pot dobândi o înțelegere aprofundată a regulilor gramaticale, capacitatea lor de a le folosi într-o comunicare fluentă, în timp real, râmâne adesea foarte limitată. O astfel de abilitate va fi denumită pe tot parcursul proiectului drept „cunoștințe gramaticale pentru o comunicare spontană” și definită drept cunoștințe gramaticale care pot fi accesate rapid și cu o fluență cognitivă pentru a participa la procesul de comunicare în timp real și într-o manieră fluentă.

Cercetătorii recunosc importanța dezvoltării cunoștințelor gramaticale pentru o comunicare spontană (R. Ellis, 2014; Hulstijn, 2007; Loewen & Sato, 2018) și oferă asistență/ îndrumare pedagogică (Batstone & Ellis, 2009; DeKeyser, 1998, 2017; Lyster & Sato, 2013; Nassaji, 2017). Este unanim acceptat în rândul acestor cercetători că profesorii de limbi străine (L2) pot facilita dezvoltarea cunoștințelor gramaticale pentru comunicarea spontană prin activități practice care implică cursanții în utilizarea structurilor gramaticale vizate în timpul interacțiunii comunicative semnificative (e.g, DeKeyser, 2017; R. Ellis, 2014; Lightbown, 2008), respectiv în timpul activităților practice de comunicare vizate.

Grupuri țintă

1. Directori ai școlilor de limbi străine (direct)

2. Profesori de limbi străine (L2) pentru adulți (direct)

3. Cursanți nivel A2 minimum, conform CECR (indirect)

REZULTATE

Manual

Un manual adresat profesorilor care conține o imagine de ansamblu a cercetării asupra dezvoltării cunoștințelor gramaticale pentru comunicarea spontană și o compilație de activități eșantion și proceduri care pot fi utilizate în clasă în scopul dezvoltării acestui tip de cunoștințe.

Curriculum

Un curriculum și materiale însoțitoare pentru un scurt program de Dezvoltare profesională continuă care să permită școlilor de limbi străine să își formeze profesorii în a dezvolta cunoștințele gramaticale pentru comunicarea spontană.

MANUALUL FACILITATORULUI CUPRINDE SESIUNI EFICIENTE DE DPC

Acest produs este o derivație a celui de-al doilea produs (programul CPD). Întrucât membrii parteneriatului au trebuit să își perfecționeze abilitățile în domeniul modului de proiectare a materialelor CPD în cadrul acestui proiect, ei au decis să realizeze acest manual pentru a împărtăși rezultatele cercetării și lecțiile învățate. Acesta acoperă subiecte precum modul de implicare a publicului, bune practici în sesiunile de DPC și activități distractive pentru sesiunile de DPC.

                        Descarca aici

                          Descarca aici

                            Descarca aici

Participanti

Opt furnizori de instruire a limbii străine L2 pentru cursanții de limbă străină L2 (de exemplu, școli de limbi străine sau universități) vor participa la proiect. Participanții direcți vor fi directorii de studii (nr. = 8) și profesorii

de limbi străine L2 (nr. = 36) din aceste organizații, precum și cursanții acestora.

ACTIVITĂȚI

1. Cercetarea modului în care predarea poate facilita dezvoltarea cunoștințelor gramaticale pentru comunicarea spontană.

2. Dezvoltarea produsului intelectual 1

3. Dezvoltarea produsului intelectual 2

4. Pilotarea

5. Evaluarea

6. Diseminarea

IMPACTUL AȘTEPTAT

1. Creșterea gradului de conștientizare a ceea ce reprezintă cunoștințele gramaticale pentru comunicarea spontană în rândul profesorilor din L2.

2. Increased theoretical and practical knowledge of how grammatical knowledge for spontaneous communication can be promoted in the classroom.

3. Acces sporit la materialele didactice relevante.

4. Abilități de comunicare îmbunătățite ale cursanților de limbi străine L2.