objectiv principal 

Inovație 

perioada de implementare

2020/11 — 2022/08

NUMĂRUL PROIECTULUI

2020-1-UK01-KA204-079059

OBJECTIV

Scopul acestui proiect este de a familiariza profesorii de limbi străine cu activități de practică de comunicare orientate

TGSC-Erasmus-Eurospeak

FORMARE PROFESIONALĂ

Să permită școlilor să ofere instruire în dezvoltarea cunoștințelor gramaticale pentru o comunicare spontană ca parte a programelor lor existente de dezvoltare profesională continuă.

OPORTUNITATE

Să ofere profesorilor de limbi străine (L2) oportunități de a îmbunătăți înțelegerea practicilor și procedurilor care pot promova dezvoltarea cunoștințelor gramaticale pentru o comunicare spontană.

TGSC-Erasmus-Eurospeak

INSTRUMENTE

Să confere profesorilor de limbi străine (L2) posibilitatea de a combina teoria cu practica, oferindu-le instrumentele practice necesare, ghiduri clare și o varietate de activități-eșantion.

tgsc-Erasmus-Eurospeak

TGSC

Cursanții de limbi străine (L2) dezvoltă adesea cunoștințe despre regulile de gramatică pe care le pot folosi pentru a finaliza/rezolva exerciții simple, dar nu sunt capabili să le folosească pentru a comunica fluent și spontan în afara clasei/cursurilor. Scopul acestui proiect este de a familiariza profesorii de limbi străine (L2) cu proceduri de predare care să vină în ajutorul cursanților și să le dezvolte cunoștințe gramaticale pentru o comunicare spontană.

Echipa proiectului

Proiectul va reuni cinci parteneri din cinci țări.

Erasmus partner
tgsc-Erasmus
Eurospeak Language School
Babel
Polaris

Finanțat de Erasmus+

funded by Erasmus+ tgsc project

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie/comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.