Eurospeak Language School (Koordinators)

Eurospeak Language Schools SIA ir privāta angļu valodas skola, ko akreditējusi Britu padome, Neatkarīgo skolu inspekcija (ISI), un tā ir UKVI licencēta 2. līmeņa vispārējā un 4. līmeņa vispārējā punktu bāzes sistēmā. Dibināta 1991. gadā, akreditēts Kembridžas angļu valodas eksāmenu centrs un Londonas Trinity koledžas skolotāju apmācības centrs. Mēs piedāvājam dažādus valodu un profesionālās apmācības kursus. Mūsu galvenais mērķis ir dot visiem izglītojamajiem vislabākās iespējas uzlabot savu dzīvi un sniegt viņiem nepieciešamās prasmes gan personīgajā, gan profesionālajā dzīvē, lai gūtu panākumus. Palīdzot viņiem labi apgūt prasītās prasmes, mēs esam pārliecināti, ka mūsu izglītojamie turpina dzīvot veiksmīgi un laimīgi, lai kur viņi izvēlētos dzīvot un strādāt. Mēs arī augstu vērtējam godīgumu un saskaņu starp studentiem ar viņu daudzveidīgo kultūru un tautību, lai attīstītu mūsu pašu spēcīgo kopības izjūtu.

Babel Idioma y Cultura S.L.

Babel Idiomas izveidota 1999. gadā, kā neliela privāta valodas skola. Kopš tā laika skola ir kļuvusi par labi pazīstamu un ļoti cienītu valodas apmācības iestādi Spānijā, kurā pašlaik ir 3 centri, vairāk nekā 1200 skolēnu un 35 darbinieki. Mēs nodrošinām valodu apmācības angļu, spāņu, vācu, franču un itāļu valodās, visu vecumu studentiem. Mūsu jaunākajiem studentiem ir tikai daži mēneši, un mūsu vecākie studenti jau ir sasnieguši pensijas vecumu. Mēs nodrošinām arī vietējā biznesa aprindu apmācību uzņēmumā, kā arī Skype nodarbības. Pēdējo, gandrīz 20, gadu laikā mūsu kursos ir piedalījušies vairāk nekā 25 000 studentu, no kuriem lielākā daļa ir Spānijas valstspiederīgie, kuri galvenokārt vēlas uzlabot savas angļu valodas zināšanas.

 

Universitatea din Pitesti

Pitesti universitāte ir izglītības un pētniecības iestāde, publiskā sektora bezpeļņas organizācija, kas apmāca dažāda veida speciālistus, īpaši humānajā, sociālajā un politiskajā jomā. Tās mērķi ir nodrošināt augstas kvalitātes izglītības, apmācības un pētniecības pakalpojumus, lai apmācītu dažādu jomu speciālistus un izveidotu intelektuālu kopienu, ko akreditējušas nacionālās un starptautiskās kvalitātes aģentūras. Jomas, kurās universitāte aktīvi darbojas un sniedz pakalpojumus, ir: izglītība un apmācības; zinātniskie un pielietojamie pētījumi; vadība un konsultācijas; profesionālā orientācija; starptautiskā sadarbība dažādās jomās; izdevējdarbība. Rumānijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūra (ARACIS) novērtēja un akreditēja Pitesti universitāti visās bakalaura, maģistra un doktora skolas programmās. Mūsu universitāte ir īstenojusi izglītības / apmācības projektus ne tikai studentiem un jauniešiem, bet arī citām mērķa grupām – nelabvēlīgā situācijā esošām vai neaizsargātām grupām (cilvēkiem ar mācīšanās traucējumiem, personām, kurām draud sociālā atstumtība, bezdarbniekiem, zemas kvalifikācijas cilvēkiem utt.).

Polaris Ltd

Uzņēmums nodarbojas ar apmācības kursiem un svešvalodu sertifikāciju: šajā kontekstā tiek nodrošināti valodu apmācības kursi un sagatavošanās kursi dažādu Eiropas un pasaules līmenī atzītu valodu sertifikātu pārbaudēm (piemēram, Kembridžas universitāte): Polaris ir daļa no Cambridge Open Skolu tīkla, zīmols, kas pārvalda valodu skolas un valodu apmācības, tulkošanas, tulkošanas un valodas sertifikācijas iestādes; Polaris ir Kembridžas angļu valodas novērtēšanas, informācijas, Cervantes eksāmenu norises vieta.

Valodu Mape 

VALODU MAPE ir valodu skola (angļu, vācu, spāņu, franču, krievu un latviešu) ar 15 gadu pieredzi valodu mācīšanā jauniešiem un pieaugušajiem, tostarp bezdarbniekiem, migrantiem un ārzemniekiem, kuriem ir uzņēmējdarbība Latvijā. Mēs nodrošinām valodu apmācības programmas personām grupās un individuāli. Mēs sagatavojam savas programmas, pielāgotas katra klienta vajadzībām. Mēs arī piedāvājam plašu tulkošanas pakalpojumu klāstu uzņēmumiem, bezpeļņas organizācijām, valsts un vietējām pašvaldībām, kā arī privātpersonām. Mēs cieši sadarbojamies ar valsts institūcijām un nodrošinām valodu nodarbības darba meklētājiem piemērotas visiem zināšanu līmeņiem. Galvenās apmācību valodas ir angļu, krievu un vācu. Mūsu organizācija vada arī vairākas sezonālās aktivitātes, piemēram, valodu nometnes bērniem, valodu kafejnīcas un kultūras pasākumus. Pie mums strādā 3 biroja darbinieki un 7 valodu skolotāji. Mums ir 150 – 200 izglītojamo gadā.