Kā liecina ieskats jebkurā populārā valodas mācību grāmatā, valodu apguves programmās parasti liels uzsvars tiek likts […]
Mācību programma un pavadmateriāli īsai PPP programmai par gramatisko zināšanu pilnveidošanu spontānai komunikācijai. Šie materiāli ir […]
Kad mēs runājam savā dzimtajā valodā, mēs parasti nedomājam par to, ko mēs vēlamies teikt. Mēs […]
Rokasgrāmata, kurā iekļauts skolotājiem draudzīgs pārskats par pētījumu gramatisko zināšanu attīstībai spontānai saziņai, kā arī apkopotas […]
Komunicējot dzimtajā valodā, mēs galvenokārt izmantojam sava veida neapzinātas gramatikas zināšanas – mēs nedomājam par to, […]