Mācību programma un pavadmateriāli īsai PPP programmai par gramatisko zināšanu pilnveidošanu spontānai komunikācijai. Šie materiāli ir […]
Kad mēs runājam savā dzimtajā valodā, mēs parasti nedomājam par to, ko mēs vēlamies teikt. Mēs […]
Komunicējot dzimtajā valodā, mēs galvenokārt izmantojam sava veida neapzinātas gramatikas zināšanas – mēs nedomājam par to, […]