Kā liecina ieskats jebkurā populārā valodas mācību grāmatā, valodu apguves programmās parasti liels uzsvars tiek likts uz gramatiku. Mūsdienās svešvalodu apguves pētnieki ir vienisprātis, ka gramatikas mācīšana ir svarīga. Daļēji tas ir tāpēc, ka, tāpat kā citi valodu apguves aspekti, daudzi gramatikas aspekti, nav apgūstami bez skaidriem norādījumiem. Tomēr pat tad, ja tiek sniegtas skaidras instrukcijas, zināšanas, kas iegūtas gramatikas stundās, parasti ir nepietiekamas, lai tekoši un spontāni sazinātos ārpus klases, kas ir galvenais mērķis lielākajai daļai izglītojamo. Tādējādi, lai gan izglītojamie var iegūt izpratni par gramatikas likumiem, viņu spēja tos pielietot reāllaika komunikācijā var palikt ļoti ierobežota.

 

Gramatikas mācīšana spontānai komunikācijai (TGSC) ir Erasmus+ projekts, ko līdzfinansē Eiropas Komisija un kas cenšas risināt iepriekšminēto problēmu. Šī projekta mērķis ir iepazīstināt svešvalodu skolotājus ar veidiem, kā veicināt gramatikas zināšanu attīstību, ko izglītojamie var brīvi un spontāni pielietot reāllaika komunikācijā. Cerams, ka tas skolotājus pavirzīs soli tuvāk viņu audzēkņu vajadzībām.

 

Projekts TGSC, kura centrā ir inovatīvu rīku izstrāde valodu mācīšanas profesionāļiem, tika uzsākts 2020. gada pēdējā ceturksnī un tiks pabeigts šī gada augustā. Projektu īsteno piecu organizāciju darbinieki no piecām dažādām Eiropas valstīm. Partnerības pamatu veido organizācija Eurospeak Language School, valodu skola Lielbritānijā, kas ir bijis galvenais projekta koordinators un pārraudzījis visu projekta aktivitāšu izstrādi un īstenošanu. Pārējie partneri ir no Itālijas, Spānijas, Rumānijas un Latvijas.

 

TGSC projektā ir izstrādāti trīs progresīvi produkti valodu mācīšanas profesionāļiem. Tie ietver rokasgrāmatu par gramatikas mācīšanu spontānai komunikācijai, CPD (nepārtrauktas profesionālās attīstības) programmu par to pašu tēmu un rokasgrāmatu par to, kā izstrādāt efektīvas CPD sesijas. Visi šie resursi ir brīvi pieejami projekta tīmekļa vietnē https://tgsc-erasmus.site/.

 

Pirmais no šiem produktiem ir rokasgrāmata, kas sniedz ieskatu par gramatikas mācīšanu spontānai komunikācijai, kā arī piedāvā lietošanai gatavu gramatikas prakses aktivitāšu izlasi. Rokasgrāmata sastāv no četrām sadaļām, kas veltītas tādām tēmām kā gramatikas mācīšanas mērķi, precīzi definētu zināšanu loma gramatikas apguvē un tajā ir iekļautas arī dažādas gramatikas zināšanu prakses aktivitātes, kas var palīdzēt sagatavot izglītojamos brīvai, spontānai komunikācijai. Šī rokasgrāmata ir pieejama septiņās valodās: angļu, spāņu, franču, vācu, itāļu, latviešu un rumāņu.

 

Otrais produkts ir CPD (nepārtrauktas profesionālās pilnveides) programma, kas paredzēta akadēmiskajiem vadītājiem un pedagogu profesionālās pilnveides pasniedzējiem, lai varētu nodrošināt iekšējo apmācību. Programma ir pieejama septiņās valodās, un tā sastāv no četru profesionālās pilnveides sesiju prezentāciju slaidiem un koordinatora piezīmēm. Materiāli sniedz pārskatu par konkrēto tematu, kā arī diskusiju un prakses iespējas. Papildus šiem resursiem ir izveidots arī buklets, lai sniegtu rakstisku pārskatu par programmas saturu un dažus papildu gramatikas prakses aktivitāšu piemērus.

 

Trešais produkts ir rokasgrāmata par to, kā izstrādāt efektīvas CPD sesijas. Šī rokasgrāmata ir profesionālās pilnveides programmas izstrādes blakusrezultāts. Tā kā projekta partneriem bija jāpilnveido savas zināšanas par profesionālās pilnveides materiālu izveidi, viņi nolēma sagatavot šo rokasgrāmatu, lai dalītos ar saviem pētījumu rezultātiem un gūto pieredzi. Rokasgrāmatā ietvertas tādas tēmas kā auditorijas iesaistīšana, labas prakses piemēri un jautras aktivitātes pedagogu profesionālās pilnveides sesijās.

 

Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo projektu, lūdzu, apmeklējiet projekta tīmekļa vietni https://tgsc-erasmus.site/ vai projekta lapu vietnē Facebook https://www.facebook.com/tgscerasmus.

 

Categories:

Tags:

No responses yet

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *