GALVENAIS MĒRĶIS  

Inovācijas

ĪSTENOŠANAS PERIODS

2020/11 — 2022/08

PROJEKTA NUMURS

2020-1-UK01-KA204-079059

MĒRĶI

Šī projekta mērķis ir iepazīstināt svešvalodu skolotājus ar mērķtiecīgām komunikatīvās prakses aktivitātēm.

TGSC-Erasmus-Eurospeak

APMĀCĪBAS

Ļaut skolām nodrošināt apmācības, lai attīstītu gramatiskās zināšanas spontānai saziņai, kā daļa no jau esošajām Nepārtrauktās profesionālās attīstības (NPA) programmām.

IESPĒJAS

Nodrošināt valodu skolotājiem iespējas uzlabot viņu izpratni par praksi un procedūrām, kas var veicināt gramatisko zināšanu attīstību spontānai saziņai.

TGSC-Erasmus-Eurospeak

INSTRUMENTI

Ļaut skolotājiem teoriju pielietot praksē, nodrošinot viņus ar praktiskiem rīkiem, kā piemēram, skaidras vadlīnijas ar dažādiem uzdevumu piemēriem.

tgsc-Erasmus-Eurospeak

TGSC

Otrās valodas apguvēji bieži apgūst zināšanas par gramatikas likumiem, kurus var izmantot, lai izpildītu vienkāršus vingrinājumus, nespējot izmantot šīs zināšanas, lai tekoši un spontāni sazinātos ārpus klases. Šī projekta mērķis ir iepazīstināt svešvalodu skolotājus ar mācību procedūrām, kas var palīdzēt izglītojamajiem iegūt gramatikas zināšanas spontānai saziņai.

Mūsu komanda

Šis projekts apvieno piecus partnerus no piecām valstīm.

Erasmus partner
tgsc-Erasmus
Eurospeak Language School
Babel
Polaris

Finansē Erasmus +

funded by Erasmus+ tgsc project

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.