Kā liecina ieskats jebkurā populārā valodas mācību grāmatā, valodu apguves programmās parasti liels uzsvars tiek likts […]