Komunicējot dzimtajā valodā, mēs galvenokārt izmantojam sava veida neapzinātas gramatikas zināšanas – mēs nedomājam par to, […]
We mostly use a kind of knowledge that is unconscious to speak our first language. We […]